OBECNÍ DOKUMENTY

Obecní dokumenty jsou upraveny dle zákona o GDPR.

Výroční zpráva 2019
Správce vodojemu a studní
Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací na období 2019 až 2028

1/2017 Vyhláška obce – noční klid
2/1998 Vyhláška obce – psi
1/2012 Vyhláška obce – komunální odpad
Veřejnoprávní smlouvy obce
Tisková zpráva: Dačicko
Stanovisko města k rušení FÚ Dačice
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.24
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.23
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.22
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.21
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.20
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.19
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.18
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.17
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.16
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.15
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.14
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.13
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.12
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.11
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.10
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.9
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.8
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.7
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.6
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5
Sazebník úhrad GDPR
Sazebník úhrad zák. č. 106
Jednací řád
Dodatky k jednacímu řádu