ZAJÍMAVOSTI

Kultůrní památky a přírodní zajímavosti

Česká Kanada

Oblast České Kanady leží jižné od obce. Je tvořena Jindřichohradeckou pahorkatinou a na ní navazující třeboňskou pánví. Většina oblasti je kopcovitá a zalesněná.

Nejvyšším vrcholem České Kanady je Vysoký kámen u Kunžaku (714m), jehož úpatím se vine malebná úzkokolejná železnice z roku 1897. Další krajinné dominanty tvoří Šibeník (732m), Kunějovský vrch (725m) , Vysoký Kámen (723m), Studnice (722m) a Bukový vrch (721m). Kopce jsou většinou plochého tvaru, s balvany na vrcholech, lze zde nalézt i viklany. Další přírodní zajímavostí jsou skalní útvary u rybníka Zvůle nebo na Liščím vrchu. Po okolních polích jsou rozesety balvanovité ostrůvky.

V okolí České Kanady nalezneme bezpočet vodních ploch, rybníků, říček a rašelinišť.